האגודה הישראלית למנחי הורים

שקורי פנינה

טלפון: pnum-282203

דוא"ל: pninagan@gmail.com

אזור הנחיה: תל-אביב-יפו

ישוב: חולון

מרכז הכשרה: מכון אדלר

דילוג לתוכן