האגודה הישראלית למנחי הורים

שפיר ליאת

טלפון: 054-6516096

דוא"ל: lshaf8@gmail.com

אזור הנחיה: חיפה

ישוב: חיפה

מרכז הכשרה: מכון אדלר

דילוג לתוכן