האגודה הישראלית למנחי הורים

שכטר שירלי

טלפון: 050-7780377

דוא"ל: shirlyavi36@gmail.com

אזור הנחיה:

ישוב:

מרכז הכשרה:

דילוג לתוכן