האגודה הישראלית למנחי הורים

שכטר אהרון

טלפון: 052-7660908

דוא"ל: arons1963@gmail.com

אזור הנחיה:

ישוב:

מרכז הכשרה:

דילוג לתוכן