האגודה הישראלית למנחי הורים

קפון עינת

טלפון: 052-8222022

דוא"ל: einatcapon@gmail.com

אזור הנחיה:

ישוב:

מרכז הכשרה: מרכז סמינר הקיבוצים

דילוג לתוכן