האגודה הישראלית למנחי הורים

קטנוב קריסטינה

טלפון: 052-4737470

דוא"ל: chriskatanov@gmail.com

אזור הנחיה:

ישוב:

מרכז הכשרה:

דילוג לתוכן