האגודה הישראלית למנחי הורים

פרח חוה

טלפון: 054-3102210

דוא"ל: havaperach@gmail.com

אזור הנחיה: המרכז

ישוב: קרית אונו

מרכז הכשרה: מכון אדלר

דילוג לתוכן