האגודה הישראלית למנחי הורים

פורז מושית

טלפון: pnum-282206

דוא"ל: moshit@poraz.co.il

אזור הנחיה: תל-אביב-יפו

ישוב: פתח-תקוה

מרכז הכשרה:

דילוג לתוכן