האגודה הישראלית למנחי הורים

פארי ענבל

מדריכת הורים

טלפון: 052-4503740

דוא"ל: peeri.inbal@gmail.com

אזור הנחיה: מרכז, השרון, בכל הארץ – בזום

ישוב: נתניה

מרכז הכשרה: מכון אדלר, וגם הנחיית הורים בגישת השפה

דילוג לתוכן