האגודה הישראלית למנחי הורים

לוי אורית

טלפון: 050-5452465

דוא"ל: oritlevybenhamo@gmail.com

אזור הנחיה: הדרום

ישוב: שני ליבנה

מרכז הכשרה: מכללת קיי

דילוג לתוכן