האגודה הישראלית למנחי הורים

כראדי נועה

מנחה פרטנית וקבוצות הורים.

טלפון: 052-2963508

דוא"ל: caradi@netvision.net.il

אזור הנחיה: הדרום

ישוב: באר שבע

מרכז הכשרה: מכללת קיי

דילוג לתוכן