האגודה הישראלית למנחי הורים

כהן רינה

יו"ר המועצה הציבורית להורים

טלפון: 055-6660341

דוא"ל: rinacohen2@gmail.com

אזור הנחיה:

ישוב:

מרכז הכשרה:

דילוג לתוכן