האגודה הישראלית למנחי הורים

חן ברוריה

טלפון: 052-8621273

דוא"ל: cbruria@gmail.com

אזור הנחיה: חולון ומרכז

ישוב:

מרכז הכשרה: מיכל דליות

דילוג לתוכן