האגודה הישראלית למנחי הורים

זלוטניק לאה

טלפון: 050-7252411

דוא"ל: leaz_1@012.net.il

אזור הנחיה: אילת

ישוב: אילת

מרכז הכשרה: מכון אדלר

דילוג לתוכן