האגודה הישראלית למנחי הורים

הצטרפות

קריטריונים

קריטריונים/ סטנדרטים המקצועיים בהם מנחה הורים צריך לעמוד:
  • 1. רשימת המקצועות של מנחי ההורים
  • 2. משך הכשרה ?? שעות, הכולל פרקטיקום וסופרויז'יון
  • 3. היכרות והתחייבות לעמוד בכללי אתיקה מקצועית כפי שיוגדרו
  • 4. התחייבות לעבודה פרטנית / קבוצתית ע"פ ההכשרה
  • 5. המצאת תעודות מקוריות, בדיקתן וקבלת מספר חבר
  • 6. תואר אקדמי ראשון במקצוע רלוונטי

טופס הצטרפות

דילוג לתוכן