האגודה הישראלית למנחי הורים

הועדות המקצועיות

הועדות המקצועיות של האגודה הישראלית למנחי הורים

פעילות הוועדות המקצועיות באגודה נעשית כולה בהתנדבות לטובת הציבור וחברי האגודה.
באגודה קיימות הוועדות המקצועיות הבאות:

ועדת קבלה ותוכניות

עדה ליפציגר

מלכה ריבקה דירקטור

נורית כוכבי

גילית אבטליון

ועדת קבלה ותוכניות

מיכאל קיפניס

דימונה יניב

טל נחום

ועדת מדיניות ואסטרטגיה

רינה כהן

מלכה ריבקה דירקטור

אילנה שניר

רג'דה מסאלחה

אוריאל בלמס

ליאת אברמוביץ

דוברת האגודה

נורית ינקלביץ

דילוג לתוכן