האגודה הישראלית למנחי הורים

דירקטור ריבקה מלכה

טלפון: 054-918502

דוא"ל: malkadireib@gmail.com

אזור הנחיה:

ישוב:

מרכז הכשרה: מכללת אורנים

דילוג לתוכן