האגודה הישראלית למנחי הורים

גורדון אורית

אחראית השתלמויות ופרוייקטים בקהילה – סמינר הקיבוצים

טלפון: 052-5362343

דוא"ל: orit_gor@smkb.ac.il

אזור הנחיה:

ישוב:

מרכז הכשרה:

דילוג לתוכן