האגודה הישראלית למנחי הורים

בלמס אוריאל

בייעוץ MA מנחה הורים חינוכי

טלפון: 050-3651717

דוא"ל: belams2012@gmail.com

אזור הנחיה:

ישוב:

מרכז הכשרה: י.נ.ר.

דילוג לתוכן