האגודה הישראלית למנחי הורים

איצקוביץ ימית

טלפון: 052-8388708

דוא"ל: yamit.megidesh@gmail.com

אזור הנחיה:

ישוב:

מרכז הכשרה:

דילוג לתוכן