האגודה הישראלית למנחי הורים

אודות

האגודה הישראלית היא בית מקצועי ארגוני למנחי הורים מקצועיים ומוסמכים.
מנחה הורים מוסמך ומקצועי הוא מי שבגר/ה תוכנית הכשרת מנחים הפועלת על פי תקנון מנחה הורים מוסמך כפי שמופיע באתר זה.

"מים עמוקים עצה בלב איש ואיש תבונות ידלנה" (משלי)

מנחה הורים הוא 'איש תבונות' המסייע להורים, לפתח ולקיים הורות כפי שחלמו ושאפו וכפי שמתאים להם על פי ערכיהם, עקרונותיהם ותרבותם.

האגודה מעניקה למנחי הורים:

זהות מוכרת ומוסמכת
קהילת השתייכות
העצמה מקצועית
אתיקה מקצועית
מקום לחשיבה, דיון וליבון סוגיות הנחייה
השתלמויות על פי צרכים וידע מקצועי מתפתח

האגודה הוקמה על ידי קבוצת אנשי מקצוע מתנדבים
האגודה פועלת באמצעות וועדותיה
האגודה הוקמה בשנת 2020 תש"פ
האגודה הוקמה בסיוע, בתמיכה וכמיזם של
המועצה הציבורית להורים בישראל, וההתאגדות לחינוך מבוגרים בישראל

טופס הצטרפות

התחום המקצועי

 • ייצוג מנחי ההורים בפני הציבור וקובעי מדיניות
 • שיתוף פעולה בין מסגרות הכשרת מנחי הורים
 • שילוב הנחיית הורים בסל שירותי החינוך
 • ייזום קידום מקצועי והשתלמויות למנחי הורים
 • ניסוח כללי אתיקה למנחי הורים, שיתוף פעולה עם גורמים מקצועיים בארץ ובחו"ל

התחום הציבורי

 • העלאת מודעות הציבור לחשיבות הנחיית הורים כחלק מטיפוח אורח חיים מיטבי
 • נקיטת עמדה פעילה בנושאים רלוונטיים להורות
 • סוכן שינוי חברתי ע"י העלאת מודעות הציבור ומקבלי החלטות
 • בעל דעה אקטיבי בעניין הורות
 • ייזום תוכניות לטיפול בהורות
 • תגובה לכשלים והצעת פתרונות

התחום הארגוני

 • חברות באיגוד
 • מתן הסמכות
 • בחינת תוכניות הכשרה
 • מתן שירותים לחברי האיגוד
 • טיפול בכשלים בפרקטיקה
 • הקמת מסד נתונים של כלל מנחי ההורים

ברוכים הבאים

הנחיית הורים עיסוק או מקצוע?

קריטריונים/ סטנדרטים המקצועיים בהם מנחה הורים צריך לעמוד:

1. רשימת המקצועות של מנחי ההורים
2. משך הכשרה ?? שעות, הכולל פרקטיקום וסופרויז'יון
3. היכרות והתחייבות לעמוד בכללי אתיקה מקצועית כפי שיוגדרו
4. התחייבות לעבודה פרטנית / קבוצתית ע"פ ההכשרה
5. המצאת תעודות מקוריות, בדיקתן וקבלת מס' חבר
6. תואר אקדמי ראשון במקצוע רלוונטי
דילוג לתוכן